S jménem naší společnosti se Váže srdce rvoucí historie. V roce 2009 jsem byl v Africe (Benin) na misi, pomáhat lidem. Tam jsem se také seznámil s kamarádem, který se jmenoval Gnonhousou Moussa Kobosou. V době kdy jsme se poznali měl cukrovku na kterou náhle zemřel, ošklivá nemoc, měl bércové vředy a bolestivé rány. V přejatém slova smyslu název BABA Tumise znamená Moussa a proto jsme po něm s kamarádem Alongem pojmenovali naší společnost. Někdo má letiště a náš Moussa má firmu, teď již dvě (jednu v Africe a jednu v ČR). Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.

Gnonhosou Moussa Kobosou